Vlčata

Vlčata jsou všichni kluci ve věku od 6 do 12 let. A pokud vlčetem ještě nejsi a nesložil jsi vlčácký slib tak by ses měl snažit o jeho zasloužení. Pokud tvůj rádce uzná, že již nadešel čas a jsi připravený, navrhne tě vedení jako vhodného kandidáta. Do té doby je však nutné mimo jiné vědět a znát: zákony, slib, znak vlčat.

Zákon

Vlče se NIKDY nepodá samo sobě, ale vlče se VŽDY podá starému vlku.

Heslo

Naší snahou, nejlepší buď čin.

Slib

Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky,
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
že každý den vykonám dobrý skutek.

Po složení slibu mohou věřící vlčata připojit prosbu:
K tomu mi dopomáhej Bůh.