Světlušky

Světlušky jsou děvčata ve věku od 6 do 12 let.. Pokud ještě nejsi světluškou a neskládala jsi světluškovský slib tak se nemusíš bát, tvůj čas přijde. Musíš však být připravena a znát zákony, slib, znak a pozdrav světlušek.

Zákony

  1. Světluška vždycky mluví pravdu
  2. Světluška je poslušná
  3. Světluška pomáhá jiným
  4. Světluška je statečná a veselá
  5. Světluška je čistotná

Slib

Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku,
být prospěšná své vlasti
a zachovávat zákon světlušek

Po složení slibu mohou věřící světlušky připojit prosbu:
K tomu mi dopomáhej Bůh.

Pozdrav

Světlušky, vlčata, skautky i skauti na celém světě si podávají levou ruku, protože je plíž k srdci, které znamená lásku a přátelství. Aby bylo toto přátelství ještě pevnější, vždy si do sebe zaklesnou malíčky.
Levou ruku si podávali afričtí domorodci zvaní Kroboti, kteří před dávnými lety inspirovali ke vzniku skautingu. Byli to vlastně takoví první skauti.