Milí rodiče

„Skauting nabízí dětem nejen možnost zažívat opravdová dobrodružství, jakými jsou první tábory nebo přespání pod hvězdami, především přináší vyvážený výchovný program, který se zdánlivě mimochodem, aniž by to děti postřehly, v průběhu výprav a zábavných her snaží o cílený rozvoj dětské osobnosti.“

„Skauting, ale není pouze dobrodružstvím pro děti. Na vedení oddílů či péči o jejich zázemí se v České republice podílí více než 7 000 dobrovolníků. Skauting je otevřený všem věkovým skupinám a nabízí jim uplatnění s ohledem na jejich časové možnosti či profesní kvalifikaci. Zapojit se můžete samozřejmě i Vy!“

Ing. Josef Výprachtický
starosta Junáka

Zdroj:

SKUHRAVÁ, Anna. JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR. Skauting je dobrodružství!. Praha, 2014. ISBN 978-80-7501-061-2.