Pro členy

Články ke skautikgu, o Junáku, k zamyšlení

Všechno je úžasné, ale nikdo není spokojený - Louis C K. (české titulky)

25.12.2015

Ať se nám může zdát, že máme spoustu problémů, nebo že je život těžký a složitý, je to jen naše představa. Svět jak ho známe, nám dává spoustu věcí, příležitostí. Je bohatým a jednodušším než kdy býval. Jen jsme to přestali vidět. Tohle video vás postaví zpět do reality.

Všechno je úžasné, ale nikdo není spokojený - Louis C K. (české titulky) from ProNaladu.cz on Vimeo.

Skautská vize s politologem Stanislavem Balíkem - záznam diskuse

20.9.2015 Odkaz na video Youtube.com

Co je skauting? Kdo je Junák? Co dělá Junáka Junákem? Proč je společenství skautů takové, jaké je?

10.9.2015

Toto téma mě zajímalo vždycky a myslím, že nejsem sám. Podívejme se na to z pohledu nezúčastněné osoby. V chování mezi skauty a „civilisty“ se objevuje jeden nápadný rozdíl, a to ten, že si skauti mezi sebou věří. Celé oddíly a střediska stojí pouze na důvěře. Veškerá činnost všech lidí není podmíněna finanční odměnou, ohodnocením nebo čímkoliv jiným. Všichni to dělají, protože chtějí, protože se rozhodli to dělat. A když už mají splnit nějaký úkol či povinnost, tak to dodrží. Důvěra, čest, dané slovo. To nejsou pouze prázdné fráze, ale realita. Spousta lidí mi říká, že na světě je zle. Lidi jsou na sebe zlí, krade se, všude samí podrazáci. Ale já vím, že tomu tak není. Jeden citát říká: „Věřím, že na světě je více dobra než zla. Zlo však křičí a proto je všude vidět.“

Já vím, že v Junáku důvěra a dané slovo funguje. A dokud to fungovat bude, tak žádný oddíl, žádné středisko se nemůže rozpadnout. Pokud skautky a skauti, světlušky a vlčata budou dbát na plnění svých slibů a svoji čest, jak dovedou nejlépe, jak slíbili ve skautském slibu. Dokud si budou skauti věřit, budou oddíly fungovat a svět se bude stávat lepším místem.

Co bych nikdy nechtěl zažít je okamžik, kdy svěříte skautce/skautovi úkol, na který vám kývne, že ho udělá, pomůže a pak vás podrazí s tím, že nemůže, že se mu to nehodí a to vše navíc na poslední chvíli.

Ono se to zdá být jednoduché, vždyť co, tak to neudělám, on si to nějak zařídí. No on si to nějak nakonec zařídí, udělá to sám, co jiného mu taky zbude. Jenže co pak, pak už vám nikdy nebude věřit a vy ztratíte člověka, který vám důvěřoval. On třeba dokáže i odpustit, ale nezapomene. A když tohle uděláte nesčetněkrát, tak zůstanete na světě sami, protože vám nikdo už nebude věřit. Všichni budou vědět, že nedržíte slovo, že jste podrazáci, jste flákači. A až přijde čas, kdy vám bude ouvej a budete potřebovat pomoci, podpořit, tak nebude nikdo, kdo by přišel, i když budete volat. Protože proč by měli věnovat čas někomu, kdo nemá kousku cti. Pak už bude pozdě.

Jsem rád a vděčný, že můžu být členem Junáka, skauta. Organizace, která stojí na cti, přátelství, důvěře, podpoře. Kde si lidé pomáhají, kde lidé vychovávají děti k těmto zásadám. Kde je skautský ideál stále živ. Kde najdu přítele, když mi bude ouvej. Kde vím, že vždy najdu člověka, který mi pomůže. Člověka, jehož nemusím stokrát urgovat, jestli přijde, protože vím, že tam bude, když řekl: „Já přijdu, spolehni se.“