Kdo jsme?

3. skautský oddíl Blansko Kondor

Jsme 3. Skautský oddíl Blansko KONDOR. Parta lidí, která ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu chystá program a náplň práce pro mládež. Scházíme se na družinovkách a oddílových schůzkách vedení. Chystáme družinové schůzky, oddílové akce, víkendové výpravy, letní tábor, podílíme se na organizaci a realizaci akcí střediska pro veřejnost, jako je například Drakoneček, Bambi Fest, Open-air autodráha…

Snažíme se mládeži předat skautské hodnoty, které jsou zakotveny ve skautských symbolech, slibu, zákonech, jako je čest, morálka, přátelství, dané slovo, slušné chování, vztah k přírodě a mnoho dalšího. Zalíbil se nám skautský ideál a snažíme se, jak nejlépe dovedeme, ho ctít a vést k němu ostatní.

Údaje

Oddíl

 • 3. skautský oddíl "Kondor" je výchovnou jednotkou [VJ] nadřazené organizační jednotky [OJ] střediska.
 • Odpovědná osoba za výchovnou jednotku (oddíl) je vůdce oddílu.
 • Číslo oddílu v rámci Junáka: 621.01.003
 • Kontakt 3.oddil.blansko@gmail.com
 • Vedoucí našeho oddílu

Nadřazená jednotka oddílu:

 • Junák - český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s.
 • Růžová 3, Blansko 678 01
 • IČ: 16343671
 • č.ú.: 2400567689/2010
 • www.srdcenadlani.skauting.cz
 • nejsme plátci DPH
 • statutárním orgánem střediska je vůdce střediska nebo jeho zástupce (viz střediskový web)