Co tím získám?

skaut Blansko

Co získá „skautský“ rodič?

 • Najde pro své dítě bezpečný kolektiv a dobrou partu, která dokáže přijmout jeho dítě s jeho přednostmi i nedostatky.
 • O jeho dítě se zodpovědně postarají vedoucí, kteří jsou náležitě vzděláni a mají praxi v práci s dětmi.
 • Zajistí svému dítěti finančně nenáročný tábor – s vedoucími i dětmi, které dlouhodobě zná. Sobě zajistí „bezstarostných“ 14 dní.
 • Oddíl pravidelně organizuje 1 - 2 víkendové výpravy, kde se dětem intenzivně věnujeme. Rodič tak má mimo jiné volný víkend.

Co získá dítě?

 • Najde kamarády, z nichž se mohou stát přátelé na celý život.
 • Bude mít dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě.
 • skaut Blansko
 • Naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu, fungování v kolektivu, zodpovědnosti za sebe i druhé.
 • Přijme za své hodnoty, jako jsou pravdomluvnost, slušnost či respekt k ostatním.
 • Získá praktické dovednosti, které se mu budou v životě hodit – naučí se například postarat se o sebe v přírodě, osvojí si základy vaření, získá základní manuální dovednosti, naučí se bezpečnosti, zálesácké dovednosti a mnoho dalšího.
 • Zažije mnohá dobrodružství a spoustu zážitků mezi dětmi různého věku na různých akcích.
 • Pětkrát ročně zdarma dostane skautský časopis odpovídající jeho věkové skupině.
 • Dítě je na všech skautských akcích Junáka úrazově pojištěno, a to i v případě, že ještě není v danou dobu členem Junáka.
 • Starší členové oddílu, kteří se začínají podílet na vedení, pak mají možnost učit se jak vést ostatní, sebe rozvoji. Nikoliv teorií, ale praktikováním, fungováním v těchto systémech.